Pretraivanje

Pozivamo Vas da se osobno uvjerite da kao ovlateni upravitelj imamo na upravljanju razli?ite stambene i poslovne objekte na podru?ju Grada Zagreba, Grada Velike Gorice i Grada Dugo Selo.

Popis djela zgrada ugovorenih na upravljanju :


ULICA I BROJ


10. Vrbik 4
11. Podbreje 26a
1. Feren?ica 27
1. Feren?ica 88
1.Jordanova?ki odvojak 15F
1.Jordanova?ki odvojak 15G
I Vidov?ica 25
2. ZAGORSKA 10
2. Ravnice 23
2.RETKOVEC 1 1
3. Luka 11
4. Trokut 6
9. BUKOVA?KI OGRANAK 3 c
Aleja Antuna Augustin?i?a 15
Aleja Antuna Augustin?i?a 21
Aleja Antuna Augustin?i?a 17
Aleja Antuna Augustin?i?a 19
Andrije aje 63
Bar?i?eva 12
B.A.Kaoti?a 1/1
B.A.Kaoti?a 1/2
B.A.Kaoti?a 1/3
B.A.Kaoti?a 1/4
BALOTIN PRILAZ 2
Batijanova 52a
Badali?eva 1a
Badali?eva 8/1
Balde Glavi?a 2
Balde Glavi?a 3
Balde Glavi?a 4
Bijenik 83
Bijenik 147
Blaekova 6
BOIDARA MAGOVCA 31
Bokovi?eva 3
Babi?ev prilaz 5
BRE?ENSKOG 8
Buli?eva 6
Bukova?ka 103 a
Bukova?ka 214
Bukova?ka 216
Bukova?ka 218 a
Bukova?ka 9
Buko?ak 11
Buko?ak 11A
Buko?ak 11C
Buko?ak 11D
Buko?ak 11E
?renjevec 61
?renjevec 82
?ret 109
Dobri dol 29
Dobri dol 31
Dobri dol 48c
Domagojeva 21A
Domagojeva 15,17,19
Domobranska 12 I 12A
Domobranska 12c
Domobranska 12d
Domobranska 15b i 15c
Domobranska 8 i 8a
Dominika Mandi?a 9
Dri?eva 8
Dreni?ka 17
Dubrava 47
Dugoselska 10
Dugoselska 12
Dubravkin put 38
Dugoratska 10
Dvojkovi?ev put 18c
FANCELJEV PRILAZ 7
Fausta Vran?i?a 5
Feren?akova 43
Fijanova 13
Franje Malnara 4. odvojak 24
FRANJE TU?MANA 83-85
Gari?gradska garaa
Gari?gradska 10-12
Gari?gradska 14
Gari?gradska 16
Golja?ki breg 32
Golja?ki breg 34
GUSTAVA KRKLECA 32
Garaa Ksaver BB
Gra?anski Mihaljevac 7B
PAVLENSKI PUT 7b-5g-blok
Gra?anska cesta 127
Gra?anska cesta 102
Gra?anska cesta 147 D
Gra?anska cesta 189/1
Gra?anska cesta 79A
Gra?anska cesta 91C
Gra?ec 1
Gra?anske Duice 22
Gra?ansko borje 30
Gra?ansko borje 32
Gra?anska cesta 120 A
Gra?anska cesta 127 C
Gra?anska cesta 127b
Gra?anske Duice 28
Gra?anske Duice 8c
Gra?ica 7A
Grebengradska 15
Gredice 122
Grama?a 5P
Grama?a 5R
Grada Mainza 32
Garaa ii?eva 3b
Gup?eva zvijezda 1
Gup?eva zvijezda 2
Gup?eva zvijezda 3A
Hermanova 13R
Hermanova 13S
HORVA?ANSKA/KUZMINE?KA 77/8A
Horva?anska 39
Hrvatskih branitelja 5
Hrvatskih branitelja 3
Hrvatskih branitelja 7
Ivana Broza 8a
I. G. Kova?i?a 51
III. RAVNICE 10
Ilica 130
Ilica 158
Ilica 135
Isce 55
IV TRNAVA 150 C
I Vidov?ica 25 A
Jandri?eva 4
Josipa Resteka 6 i 8
Ksaverska cesta 101
Ksaverska cesta 13
Ksaverska cesta 15
Ksaverska cesta 23/25
Ksaverska cesta 45
Ksaverska cesta 47
Ksaverska cesta 55
Ksaver - grozd 1
Ksaver - grozd 11
Ksaver - grozd 12
Ksaver - grozd 2
Ksaver - grozd 4
Ksaver - grozd 5
Ksaver - grozd 9
Ksaver - grozd D
Ksaver - grozd J
Ksaver - grozd L
Ksaver - grozd M
Kolodvorska 26
Kolodvorska 32
Kolodvorska 34
Kolodvorska 1ACEF
Kolodvorska 3d i 3e
Kolarova 13
Kopernikova 1
Kotlovnica B.A.Kaoti?a 1
Kotlovnica Radaueva 2
Kozar?eva 14 a
Kraljevec 45
KRALJEVI?EVA 4
Kriani?eva 13
Krika 16
Kruna ulica 79-83
Kumi?i?eva 2
Ku?erina 44
KULMERSKA 25
Kuni?ak 6
KUZMINE?KA 5
KUZMINE?KA 3
KUZMINE?KA 3,5
Kralja Zvonimira 63
Kralja Zvonimira 66
Lastovska 12 i 12a 12/12A
La?inska 12
Ljubijska 77
Lomni?ka 5
LONJI?KA 2/ 2a
Luje Naletili?a 30c
ULICA I BROJ
Mandrovi?eva 17
Maksimirska 13
Maksimirska 85
Mandlova 3
Mandrovi?eva 3-3B
Mandlova K3
Mariborska 22
MARTI?EVA 35
Marijana Haberlea 12
Marjanovi?ev prilaz 6
Maruli?ev trg 15
Medvedgradska 47
Meda?ka 13
Medve?ak 51
Medvedgradska 54
Medve?ak 77
Medve?ak 5
Melini?e 3a
MENDLOVA 3
Metal?eva 1
Metal?eva 5
Matije Gupca 23 - Jastrebarsko 23
Matije Gupca 23 - Jastrebarsko 23K
Matije Gupca 6
Mihanovi?eva (D. Selo) 1
MILOVANA GAVAZZIJA 21
Milovana Gavazzija 6a
Miramarska 109
Miroeve?ina 43
Mate Lovraka 5
Mlinovi 141
Mlinovi 181A/B
Mlinovi 64
Mlinarska 71
MONTAROL 2
Nai?ka 10
Nai?ka 2
Nai?ka 6
Nai?ka 8
Nova cesta 3
Nova cesta 32
Nova cesta 34
Nova cesta 5
Nova cesta 7
Nova cesta G
Neznane Junakinje 3
Nova Ves 72
Nova Ves 73 A 73A
Obrtni?ki prolaz 4
OKU?ANSKA 23
Otona Ivekovi?a 7
Oegovi?eva 12A
Oegovi?eva 19
Pantov?ak 45
PAVLENSKI PUT 5,o
PAVLENSKI PUT 7DF
Petrova 14
Petrova 38
Petrova 56
Petrova 118
Petrinjska 14
Plemi?eva 4
PLEKA 47A
POLICE 9
Predove?ka 11
Prevoj 16 a
Prevoj 16b
Prevoj 26b
Prevoj 73
Prilaz ?. Deeli?a 30
Prilaz ?. Deeli?a 69/1
Prilaz ?. Deeli?a 76
PRIKRAJSKA 3
Primorska 24
Petra Zorani?a 10
Ra?koga 9
Radaueva 2
Radaueva 4
Radmanove?ka 18 d
Radi?evo etalite 19
Radi?evo etalite 23
Radi?evo etalite 25
Radi?evo etalite 29
Radi?evo etalite 31
Raice Boidara 1
Remete 131
Remete 166a
Remete 40 a
Remete 44 d
Remete 44 e
Ribnjak 24
Radi?evo etalite 33
Rubeti?eva 5
Rudeka/Kuzmine?ka/Horva?anska 234/1/75
Rudeka cesta/Kuzmine?ka 246/55
Sajmina 3
Slavka Batui?a 37-43
Sisa?ka cesta II odvojak 35
Sisa?ka cesta II odvojak 35a
Sisa?ka cesta II odvojak 35b
Sisa?ka cesta II odvojak 35c
Sisa?ka cesta II odvojak 35d
Sisa?ka cesta II odvojak 35e
Sisa?ka cesta II odvojak 35h
Sisa?ka cesta II odvojak 35i
Sveti duh 100-102
Sveti duh 166B
Savski gaj 4. put 27
SLAVENSKOG 21
SLAVENSKOG 23
SLAVENSKOG 25
SLAVENSKOG 27
SLAVENSKOG 29
SLAVENSKOG 31
SLAVENSKOG 33
SLAVENSKOG 12
Sortina 19-41
Skokov prilaz 6
Skokov prilaz 8
Srebrnjak 49
Srebrnjak 96
Stjepana kreblina 9
Supilova 23
Svibovac 4
Svetoimunska 82
Svetoimunska 84
Svetoimunska 86
Svetoimunska 88
estinski dol 149
estinski dol 86F
ii?eva 6
ii?eva 2
ii?eva 8
krl?eva 6/1
krl?eva 8
krl?eva 22
krl?eva 27
tamparova 32
tamparova 34
Trg Antuna Mihanovi?a 4
Teslina 12
Nikole Tesle 16
Tomai?eva 6
Tomi?eva 7
Topni?ka 8
Trg Petra Zrinskog 15
Trnsko 39A
Trnsko 39B
Trako?anska 41
Tukanova 7
Valjav?eva 10
Vatrogasna 2
VINKOVI?EVA 30
Vincenta iz kastva 15
Vincenta iz kastva 17
Vila Velebita 13
Vila Velebita 15
Vinogradska 6
VINCE 21
VINEC 39
VINEC 35
Visoka 14a
Vlaka 58
Vlaka 106
Vo?arska 63 c
Vodi?ka 32/32a
Vojnovi?eva 28
Vrhovec 9
Vran?i?eva 1a
Vrani?eva 1
VRBANI 6
Vukomerec 30
Zagreba?ka DS 25
Zagreba?ka DS 27
Zagreba?ka DS 29
Zagreba?ka VG 62P
Zagreba?ka VG 62S
Zagreba?ka VG 64
Zlatarska 7
Zlatarska 29
Zvonigradska 41
erjavi?a Jurja 9